کاشت تخم گشنیز بومی ایران

یکی از راههای کاشت گشنیز استفاده از تخم آن می باشد و بهترین راه جهت کاشت انواع مختلف سبزیجات است. بسیاری از گیاهان که امروز مصرف می‌گردند بومی ایران هستند.
با توجه به اینکه ممکن است در داخل بذر ها بذر عقیم وجود داشته باشد از این رو خیساندن محصول بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در واقع خیساندن بذرها اولین مرحله در کاشت آنها می باشد زیرا باعث جوانه زدن اولیه می گردد و رشد محصول را آسان تر می کند زیرا شرایط در داخل آب برای جوانه زدن آسان تر از داخل خاک می باشد ولی خاک مواد غذایی در داخل خود دارد بیشتر است.
کلیه مراحلی که برای کاشت، داشت و برداشت محصول صورت می گیرد، موجب تولید یک محصول عالی و درجه یک می گردد. مانند اینکه
کوددهی آبیاری و زهکشی زمین در چه زمانی انجام شود و یا اینکه بذر ها به خوبی پرایمینگ گردیده و جوانه ها کامل شده باشند ردیف‌های محصولات با دقت انجام شده تا برداشت آنها نیز به گیاه آسیب نرساند.منبع: گیاهان دارویی و زینتی