پرفروش ترین تخم گشنیز خراسان

پرفروش ترین ادویه ها در سطح جهان تخم گشنیز است که توی یکی از مهمترین اصل ترین تولید کنندگان آن استان خراسان باشد.
استان خراسان در زمینه تولید انواع گیاهان دارویی و بذرها رتبه بالایی رو در سطح کشور دارا می باشد شهر شیراز نیز با من یکی دیگر از شهر های فعال در این زمینه مطرح می گردد.
استفاده از محصولات این شهرها می‌تواند به رونق کسب و کار و همچنین صادرات محصول ها کمک نمایند و آنها را به یک ایران را به کسب پرفروش ترین و تولیدکنندگان این محصول مبدل نماید.
تخم کیش نیز یکی از موفق ترین و بهترین ادویه های است که می توان از آن در تهیه و تولید انواع گیاهان دارویی و استفاده در انواع غذاها از آن نام برد.منبع: گیاهان دارویی و زینتی