پخش عمده تخم گشنیز شیراز

پخش عمده بذر گشنیز که در شهر شیراز تولید شده است، از طریق نمایندگی های معتبر در کشور در حال انجام است.

شهرهای مختلف در ایران هستند که به کاشت گیاهان دارویی و سبزیجات می‌پردازند یکی از سبزیجات گشنیز است یا گشنیز را میتوان به صورت سبزی و یا از تخم آن به عنوان ادویه استفاده کرد.

شیراز یک از شهرهای است که ادویه ها و گیاهان دارویی آن بسیار شهرت دارد خاک حاصلخیز و کشت و کار مردم و مشغول بودن کشاورزان به این امر موجب رونق کسب و کار آنها بوده و آن این شهر را به یک بازار جهانی مبدل نموده است.