پالت پلاستیکی انبار از خرابی گندم تا 10 سال جلوگیری می کند

پالت پلاستیکی انبار ساخته شده از پلاستیک تزریقی، به دلیل داشتن ویژگی های خاص خود محبوبیت زیادی به دست آورده اند و معمولاً در بخش های بسیار خاص استفاده می شوند.

در زیر به تفصیل توضیح خواهیم داد که چرا آنها در تعداد فزاینده ای از انبارها یافت می شوند و مزایا و معایب آنها در مقایسه با پالت چوبی و پالت فلزی چیست.

اولین مزیت آن این است که وزن یک پالت پلاستیکی تقریباً نصف پالت چوبی با همان مشخصات است.

مزیت دوم این است که آنها برای تمیز کردن مناسب تر هستند، چیزی که بسیار ارزشمند است، به ویژه در صنایع غذایی.

از این نظر، باید در نظر داشت که پالت های پلاستیکی با طراحی پیچیده نیاز به تمیز کردن مکانیزه و جامع دارند، زیرا آنها گوشه های زیادی دارند که دسترسی به آنها در جایی که آلودگی به راحتی جمع می شود دشوار است.

پالت های پلاستیکی را می توان رنگی کرد و بنابراین برای هر کاربر برای مکان و کنترل بهتر سفارشی کرد.

پالت پلاستیکی انبار

در نهایت، دوام بیشتری دارند، تقریباً ده برابر بیشتر از چوب‌های ساخته شده، زیرا از ضربه‌های اجتناب‌ناپذیری که در حین جابجایی رخ می‌دهد، بسیار کمتر متحمل می‌شوند.
اشکالاتی
آنها بیشتر در معرض تغییر شکل تحت بار بیش از حد هستند. امروزه گرانتر از چوبی هستند.

هنگامی که این نوع پالت خیس است، خطر لیز خوردن آن بر روی شاخک های لیفتراک، قفسه های برقی و قفسه سیار و در نتیجه خطر افتادن یا تراورس وجود دارد.

در نهایت باید مراقب مقاومت آن بود. نوع پلاستیک، ضخامت های مورد استفاده، اعصاب مورد استفاده، سیستم ساخت قالب و تزریق، بر مقاومت و استحکام آن تأثیر می گذارد.
قابلیت استفاده
پالت های پلاستیکی از نظر کاربرد معمولاً معیارهای ساخت و ابعاد پالت های چوبی اروپایی (نوع 1، 2 و 3) را رعایت می کنند. در آن موارد کاربرد آن همانند این موارد است.

این پالت های پلاستیکی با سیستم ساختمانی پالت های چوبی اروپایی منطبق است. آنها مجبور نیستند مشکلی ایجاد کنند مگر اینکه به اندازه کافی مقاوم نباشند.

این پالت ها با سیستم سازنده پالت های چوبی یورو منطبق است. آنها مجبور نیستند مشکلی ایجاد کنند مگر اینکه به اندازه کافی مقاوم نباشند

این نیم پالت پلاستیکی است. اقدامات احتیاطی مشابه با چوب های چوبی باید در نظر گرفته شود. باید مراقب مقاومت لغزش های پایینی بود.