واردات عمده تخم گشنیز کشور

واردات عمده تخم گشنیز کشور به سایر کشور ها در حال گسترش است و این نشان از کیفیت بالای تولید گشنیز در ایران دارد.
اقلیم ایران برای بسیاری از گیاهان دارویی مناسب بوده و حتی بعضی از این گیاهان تنها در ایران می رویند و این یک ویژگی منحصر به فرد این کشور است که می توان با برنامه ریزی های دقیق به طور جامع با صادرات گیاهان دارویی که در سایر کشور ها رشد خوبی ندارند اقتصاد ایران را متحول کرد.
تخم گشنیز یکی از گیاهانی ست که ایران اخیرا توانسته صادرات آن را به بسیاری از کشور ها انجام دهد. در واقع گیاهان دارویی برای صادرات نیازمند این است که اطلاعات کاملا دقیق علمی و عملی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. تنها در این صورت است که ما شاهد تولید و صادرات گیاهان دارویی بومی ایران خواهیم بود.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی