نمایندگی فروش عمده تخم گشنیز خراسان

تخم گشنیز خراسان، به صورت عمده در نمایندگی گیاهان دارویی، به فروش می رسد که می توان آن را برای مصارف مورد نظر خود خریداری نمود.
هم اکنون در بسیاری از مناطق کشور ما، کشاورزان در حال پرورش و تولید گشنیز و یا تخم این سبزی می باشند تا بتوانند آن را به بازار کشور عرضه نموده و از این طریق نیاز های مردمی پاسخ داده شود.
از طرفی اشتیاق مردم به مصرف گیاهان دارویی و نیز تخم گشنیز زیادتر شده است. به همین علت نمایندگی گیاهان دارویی ایران، انواع این محصولات را به صورت عمده به فروش می رساند.

در مورد گیاه گشنیز:

این گیاه یکساله و علفی را، می توان در مناطق مختلفی کاشت، مناطق مدیترانه، جنوب اروپا را می توان به نوعی زادگاه این گیاه به حساب آورد.
همچنین ایران، یکی از مناطق مستعد برای تولید این گیاه دارویی و نیز تخ گشنیز به شمار می رود. مصریان از همان زمان های قدیم، قدر این گیاه را می دانسته اند و در مداوای بسیاری از بیماری ها از آن استفاده می نموده اند.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی