قیمت فروش تخم گشنیز مرغوب

قیمت خرید و فروش تخم گشنیز نیز به عنوان یک محصول مرغوب می تواند برای تولید انواع داروهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد بر اساس کیفیت مشخص می شود.
به طور واضح می توان گفت هرچقدر گیاه تخم گشنیز با کیفیت تر باشد مصرف و خرید و فروش آن نیز با قیمت بالاتری انجام می‌گیرد هر چه دانه گشنیز درشت‌تر و رنگ آن زرد تر باشد نشانه این است این گیاه تازه تر است رطوبت این بذر بایستی کاملاً گرفته شود.
این رطوبت گیری به دلیل طعم نامناسب گیاه مرطوب است و چون اینجا بعد از خشک شدن عطر و طعم آن خود را کاملا نمایان می کند، استفاده از تخم گشنیز به عنوان یک ادویه در دنیا مرسوم است.منبع: گیاهان دارویی و زینتی