قیمت خرید تخم گشنیز قابل کاشت

آیا کاشت هرگونه تخم گشنیز مناسب است؟ آیا امکان خرید و فروش انواع بذر گیشنیز به جهت صادرات ممکن گردیده است؟ آیا با قیمت این گیاه آشنایی دارید؟
قابل کاشت در محل تکثیر گیاه گشنیز تخم و یا بذر نمی‌باشد گشنیز در واقع دانه گردی است که در بالاترین قسمت گیاه بعد از رشد کامل آن می رویت رشد کامل و دقیق گیاه گیشنیز زمانی اتفاق می‌افتد که سن گیاه به اندازه نرمال خود رسیده و گیاه به طور کامل رشد کرده باشد در این حالت گیاه نیاز به تکثیر پیدا میکند و به صورت طبیعی دانه ها از گیاه جدا شده بر روی خاک قرار می‌گیرند و با بارش باران و وجود خاک های اطراف گیاه جدید رشد کرده و تکثیر می یابد.
استفاده از این دانه مفید و موجب تکثیر گیاه می‌گردد که باشد آن به هدف نهایی و کافی رسیده باشد و از این رو بایستی در آن دقت عمل نماید که امروز از برای اصلاح شده نیز استفاده می کنند. زیرا این بذر علاوه بر عدم وجود آفت و محصولات بهتر و پربارتری را به همراه دارد استفاده از جوشانده روغن و عصاره گیاه گشنیز می‌توانند بسیار در زمینه درمان بیماری های مفید و موثر باشد.منبع: گیاهان دارویی و زینتی