قیمت تولید تخم گشنیز معطر

تخم گشنیز معطر که به روش های گوناگونی تولید و کاشته می شوند به صورت بسته بندی در مغازه ها و عطاری موجود می باشند که از قیمت های ارزان برخوردار هستند.
گشنیز جزء سبزی های معطر است که در داخل مناطق مختلف ایران به وفور کشت می شود کشاورزان می توانند برای کاشت تخم، آن را از عطاری ها و فروشگاههای دارو گیاهی که به صورت بسته بندی شده هستند با قیمت های ارزانی خریداری نمایند. گشنیز نوعی گیاه سبز رنگ با ساقه های بلند است که در تهیه کوکو، آش و دیگر غذاها استفاده می شود. پزشکان معتقدند که این گیاه از امراض گوناگونی از جمله آبله جلوگیری می نماید.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی