قیمت تولید تخم گشنیز مرغوب شیراز

تخم گشنیز مرغوب با چه قیمت هایی در بازار به فروش می رسند؟ تخم گشنیز مرغوب در بازار ها چگونه قیمت گذاری می شوند؟تخم گشنیز ها نیز مانند دیگر تخم های گیاهان در بازار در درجه های کیفی مختلفی به فروش می رسند که یک نمونه از این تخم ها تخم گشنیز مرغوب می باشد که دارای مشتریان بسیار زیادی هستند و در بازاربا قیمت هی مختلفی به فروش گذاشته می شوند که قیمت ها بر اساس کیفیت تخم ها تعیین می شوند.