قیمت بهترین تخم گشنیز ایران

قیمت بهترین بذر گشنیز ایران به صورت ارگانیک برای صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان در این مرکز عرضه می شود.

اخیرا در بسیاری از کشور های جهان به خصوص ایران مبازره با محصولات تراریخته افزایش چشمگیری داشته است.

همچنین واردات محصولات تراریخته نیز به بسیاری از کشور ها ممنوع است.

تولیدات تخم گشنیز ایران به بسیاری از کشور های اروپایی وارد می شود ولی با به وجود آمدن قوانین ممنوعیت واردات محصولات تراریخته کشاورزان ایرانی باید رویکرد خود را در تولید محصولات گیاهی به خصوص تخم گشنیز عوض کنند و تولید محصولات با کیفیت ارگانیک بازار های صادراتی این محصول را از دست ندهند.

ما برای تولید و خرید و فروش این تخم گشنیز با کیفیت و ارگانیک در کنار کشاورزان و تولید کنندگان عزیز ایران زمین می باشیم.