فروش ویژه انواع تخم گشنیز

اصولاً بعد از خوردن غذا به‌ویژه غذاهای پر نشاسته، فشارخون بالا می‌رود و اگر تخم شربتی همراه غذا خورده شود مواد نشاسته‌ای به تدریج شکر موجود در خود را آزاد می‌کنند و به این ترتیب شما به طور تدریجی انرژی متعادل در طول روز خواهید داشت.

این بذر گشنیز ها در شهر های مختلف ایران دارای بازار فروش عالی هستند و توسط فروشنده ها در فروشگاه های بزرگ سطح شهر ها به فروش گذاشته می شوند.