صادرات تخم گشنیز برای مقابله با بی خوابی

صادرات تخم گشنیز به عنوان یک ادویه مشهور که با بی خوابی مقابله می کند، مطرح گردیده است، شرکت های بازرگانی این عملیات مهم را بر عهده دارند.
یکی از بهترین راه های مبادلات کالا صادرات است که موجب می شود دنیا محصول ما را بشناسد و از آن خرید های کلان داشته باشد، و سود حاصله و ارز آوری های صورت گرفته کاملا به نفع ممالک می باشد. اما تخم گشنیز به عنوان یک گیاه صادراتی که در واقع بذر گشنیز می باشد ارزش اقتصادی بالایی دارد، از این گیاه برای تولید و تهیه انواع غذا به عنوان ادویه استفاده می شود. این گیاه میتواند مشکلات بی خوابی را برطرف کند.منبع: گیاهان دارویی و زینتی