سایت گیاه دارویی تخم گشنیز مرغوب

سایت گیاه دارویی تخم گشنیز به طور هدفمند در راه ارائه بهترین تخم گشنیز مرغوب گام بر می دارد و اطلاعات کشتی ارزشمندی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد.
برای ورود به بازار های صادراتی نیاز است که کشاورزان از بیشترین اطلاعات کشتی در مورد محصولات مورد نظر خود آگاه شوند. در واقع داشتن اطلاعات جامع می تواند باعث شود محصولات تولیدی این کشاورزان بالاترین کیفیت را داشته باشد و علاقه مندی سایر کشور ها را برای ورود این محصولات به کشور خود نشان دهد. تخم گشنیز گیاهی ست که کشور های اروپایی به تولیدات آن در ایران بسیار توجه نموده اند و با گرفتن آنالیز های مختلف شیمیایی و میکروبی و مواد موثره تائیده هایی را صادر نموده اند. تخم گشنیز ایران در بعضی کشور ها در صنایع عطر سازی و در انواع چاشنی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی