سایت خرید گیاه تخم گشنیز در شیراز

سایت خرید گیاه بذر گشنیز در شیراز برای تولید دارو بهترین محصولات خود را در اختیار داروسازان قرار می دهد.

تخم گشنیز گیاهی ست که منشاء پرورش آن مشرق زمین بوده و از آنجا به سایر کشور های مدیترانه ای رفته و کشت آن رواج یافته است.

تخم گشنیز در بسیاری از شهر های ایران کشت می شود. بهترین تخم گشنیز ایران در نهاوند یافت می شود. 80 درصد تخم گشنیز موجود در کشور برای صادرات از آن قابل تامین است.

شهر هایی مانند شیراز و اصفهان نیز از تولید این محصول بی بهره نیستند و تولیدات باکیفیتی را برای داخل کشور داشته اند.

در واقع میزان اسانس تولیدی تخم گشنیز شیراز به اندازه ا‌ی بالا می باشد که برای مصارف داروسازی از آن استفاده می گردد.