خرید بهترین تخم گشنیز برای کاشت

بذر گشنیز یکی از بذرهای خوراکی است که به عنوان ادویه مصرف می شود، بهترین این بذر در ایران کشت می گردد. آیا میدانید برای کاشت این محصول بذر باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

تخم گیشنیز یکی از بذرهای پر کاربرد در صنایع ادویه سازی است ادویه ها دارای دسته های مختلفی هستند که یک آشپزی خوب باید تمامی ادویه ها را بشناسد و این دسته بندی ها را می‌داند البته دسته بندی تخم گیشنیز در دسته بذر ها قرار دارد.

زیره، سیاه دانه و همچنین فلفل سیاه و …. در همین دسته ی ادویه های هستند که این برای غذاهای مختلف با فرمول های مختلف استفاده میشوند.

در کشت محصولات نظیر تخمه‌ی شنی بایستی علاوه بر تنظیم عوامل محیطی مانند آب باد خاک و هوا و عوامل دیگری نیز توجه نمود
اگر به طور معمول برای کاشت بذر تخم گیشنیز در هر هکتار بین ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم بذر گیشنیز احتیاج باشد، چنانچه بذر دارای قوه قوه بنیه خوبی باشد می‌توانند از حجم خرید بذر بکاهد.