خرید بذر و تخم گشنیز ایران

گشنیز از جمله گیاهانی است که به وسیله بذر رشد و تکثیر می یابد. دانه های گشنیز بایستی به طور کامل رسیده باشد. این کالای ایران ارزش صادراتی دارد.
یکی از گیاهانی که امروزه ارزش غذایی آن را متوجه شدند بسیار از آن استفاده میکند تخمک چه زیبا شده نیز در واقع رشد از روش تکامل گیاه گشنیز بوجود می آیند. اما می‌توان از اجزای دیگر گیاه گشنیز نیز استفاده کرد استفاده کرد خواننده برگ های آن جوشانده عصاره و یافتیم برگ ساقی آن که همه این موارد بسیار مفید هستند.
تخم گشنیز در واقع ادویه بسیار با ارزش است که در جهان مورد استفاده قرار میگیرد کوبیده این ادویه در انواع مختلف غذاها برای کاهش التهابات معده جلوگیری از رفلاکس معده مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین یک طعم دهنده بسیار عالی برای انواع غذاهای مختلف در هند چین ایران و کشورهای آمریکایی نظیر مرکزی مهمترین مصرف‌کنندگان ادویه تخم گشنیز میباشند.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی