بازار بهترین تخم گشنیز عمده

بازار بهترین بذر گشنیز عمده برای داشتن بهترین تولیدات کشاورزی شما را راهنمایی می کند.

برای داشتن بهترین تولیدات تخم گشنیز لازم است به موارد زیر دقت کنید: خاک های آهکی برای تکثیر گشنیز مناسب می باشد و همچنین این زمین ها باید میزان آفتاب گیری بالایی داشته باشند.

برای کشت تخم گشنیز در اغلب مناطق ایران اواخر اسفند تا نیمه‌ های فروردین میزان ۲۰ کیلو گرم در هر هکتار مورد نیاز است که باید در ردیف هایی بین ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر قرار داشته باشند، همچنین عمق برگ ها در خاک باید یک تا دو سانتی متر باشد.

بعد از ۱۵ روز تخم های گشنیز جوانه زده و گیاه جوانی با سه تا چهار برگ ایجاد می کنند که در این صورت و در این زمان باید فاصله پایه ها را به میزان ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از یکدیگر قرار دهیم تا بتوانند بدون رقابت به حداکثر رشد خود رسیده و میزان اسانس مطلوبی را تولید نمایند.